Bästa om rehabilitering

Bäst om rehabilitering

Vilken fysioterapeut och rehabilitering som är bäst beror på många olika faktorer. Först och främst styr vilken åkomma eller funktionsnedsättning som ska rehabiliteras.

Bästa rehabkliniker och fysioterapeuter

Det finns många bra rehabiliteringskliniker i Sverige och alla är inriktade på någon speciell form av sjukdom, beroende eller nedsättning.

Om du vill lyckas med en rehabilitering finns det ett par grundläggande faktorer som påverkar om din rehab ska lyckas eller inte. En av de viktigaste är din inställning.

Alla former av rehabilitering är förbättrande men även om din inställning och rehabiliteringen är superbra så kanske man inte återkommer till exakt samma tillstånd som för genomsnittspersonen.

  • Din inställning att lyckas och din vilja att kämpa är helt avgörande för hur rehabiliteringen fortlöper och hur långt ni lyckas komma.
  • Rehabiliteringsmetoden har väldigt stor påverkan.
  • Rehabiliteringskliniken och dina vårdare har en stor del i hur bra rehabiliteringen blir.
  • Kontinuiteten i rehabiliteringen är väldigt för att minska tröskeln att fortsätta på det inslagna spåret.
  • Om du funderar på att använda en privatägd rehabiliteringsklinik är det viktigt att du tar referenser och undersöker deras kompetens noga. Det finns flera rehabkliniker som överdriver sin kompetens och verkningsgraden för de metoder de använder.
  • Stöd från nära och kära är otroligt viktigt när man under vissa perioder av rehabiliteringen upplever stillestånd eller till och med tillbakagång.
Orsak till RehabInformation om Rehabilitering
IdrottsskadorMycket vanligt ibland idrottsmän och medelålders män.
FörslitningsskadorKan komma från enformigt arbete, långvarig ensidig träning eller ålderdom.
Alkoholism och alkoholberoendeArbetsgivaren har ett stort ansvar för att hjälpa de som drabbats av sjukdom och lagen ger den som har alkoholism samma förstärkta anställningsskydd som andra vilka drabbas av sjukdom. Information om rehab vid alkoholproblem
NarkotikaberoendeDet är socialtjänsten som har huvudansvaret för vård och behandling av narkotikaberoende. En av de bästa skrifterna om narkotikaberoende finns här.
HjärtinfaktRehabiliteringen efter en kraftig hjärtinfarkt kan vara arbetssam och lång men med målinriktad träning sker små framsteg hela tiden. Mer om Livet efter Hjärtinfarkten finns här.
Pysikisk ohälsaFör att lyckas med effektiv rehabilitering av personer som lider av psykisk ohälsa kärvs det att rehabiliteringsinsatserna från samhällets aktörer samordnas. Skriften Samordna Rehabilitering ger en mycket bra beskrivning på detta
CancerrehabiliteringCancerrehabilitering är ett begrepp som används för åtgärder vilka förebygger och minskar fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdomen och cancerbehandlingen. Mycket bra information om detta finns på Nätverket mot Cancer.
SpelmissbrukDet finns flera effektiva sätt att behandla spelmissbruk & spelberoende. Kognitiv Beteendeterapi, KBT och Motiverande Samtal är två som fungerar. Se mer på VårdGuiden om Spelberoende.
StrokeEfter en stroke är målinriktad och engagerad rehabilitering en förutsättning för att återhämta sig. Strokeförbundet har en mycket bra hemsida som beskriver grunderna för detta.

Andra åkommor som erbjudes bra rehabiliteringar

Det finns många andra sjukdomar, besvär och åkommor som kan hindras och lindras med relevant och bra rehabilitering eller fysioterapi. För vissa mer ovanliga sjukdomar kan erfarehneten av rehabilitering i Sverige vara begränsad men oftast har vi väldigt bra rehabiliteringsvård i landet.


Allt intressant om fysioterapeuter

Här kan du hitta mycket intressant information och relevant fakta om fysioterapeuter men också en del kul och lustiga saker gällande sjukgymnastik.Meny - Rehabilitering
Till förstasidan på www.fysioterapeuter.se Högst upp på sidan Längst ned på sidan
Sverige Utomlands Företag Nyheter