Kul om Fysioterapi och Rehab

Roligt om rehabilitering

Det finns en hel del rehabiliteringskliniker som erbjuder effektiv fysioterapi och rehabilitering för mängder av åkommor. Antalet solskenshistorier om personer som återhämtat sig fantastiskt under rehabiliteringen är många. Därför är det nöjsamt att skriva om rehab eftersom nästan alla blir bättre under och efter rehabiliteringen.

Nedan hittar du en del matnyttigt, roligt och kul om rehabiliteringar.

Definition av rehabilitering

Kul om rehabiliteringSocialstyrelsens definition av rehabilitering är:
"Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet."

Bra mat

Bra matBra mat är ett väldigt bra råd för att slippa besöka sjukvården.

Träning

Träning Regelbunden träning minskar behovet av att besöka fysioterapeuten.

Du klarar av din rehab

Rolig om rehabiliteringDet viktigaste för en lyckad rehab är du men du kan få massor med hjälp för att lyckas med rehabiliteringen. Att tro på sig själv – grund för lyckad rehabilitering.

Rehabgarantin en framgång

Rehabgarantin en framgångRehabiliteringsgarantin som infördes år 2009 är en åtgärd som regeringen initierat för att förbättra möjligheterna till snabb behandling från HoS. Syftet med rehabgarantin är att ge behövande ska ges möjlighet att snabbare återkomma i arbete samt minska risken för förtidspensionering samt minska kostnaderna för långa sjukskrivningsperioder.

Roligt om rehabilitering

Rolig om chokladHär kommer snart en kul bild om rehabilitering men en rolig text rörande rehabkliniker.

Idrottsrehabilitering

IdrottsrehabeiliteringForskningen om rehabilitering vid idrottsskador innefattar även försök för att förstå hur psykologiska faktorer påverkare rehabiliteringen.

Rehabilitering av hälsporre

Rehabilitering av hälsporrePå senare tid har det utvecklats en mycket effektiv metod att behandla hälsporre som kallas stötvågsbehandling.


Allt intressant om fysioterapeuter

Här kan du hitta mycket intressant information och relevant fakta om fysioterapeuter men också en del kul och lustiga saker gällande sjukgymnastik.Meny - Rehabilitering
Till förstasidan på www.fysioterapeuter.se Högst upp på sidan Längst ned på sidan
Sverige Utomlands Företag Nyheter