Rehabilitering

Rehabilitering

Rehabiliteringen är en benämning på behandlingar så att en individ kan leva ett så vardagligt liv som möjligt. Det finns många olika former av rehabilitering eller rehab som det också kallas.

Rehabilitering används inom så vitt skilda områden som idrott, kriminalvård, socialtjänsten och sjukvård. Rehabilitering och återanpassning är ett bra sätt att få människor att må bättre men även så att de kan göra nytta i framtiden och bidra till samhällsuppbyggnaden.


Vanliga rehabiliteringar

Många människor råkar ut för en skada, olycka eller sjukdom under livet så att de behöver hjälp med någon form av rehabilitering. Ofta är en sjukgymnast, fysiolog eller arbetsterapeut inblandad i rehabiliteringsstödet.

Viktigt med rehabilitering

Viktigt med rehabilitering

Oavsett om en skada eller olycka är mycket allvarlig eller lindrig är det viktigt med anpassad och relevant rehabilitering.

Vissa sjukdomstillstånd och skador läker sig själv efter en tid men med adekvat rehab så kan återhämtningen gå snabbare och sluttillståndet bli bättre.

För allvarligare åkommor kan det vara helt avgörande med bra rehabilitering och orsakerna till detta är många.

 • Det kan ta flera år att återhämta sig
 • Motivationen behöver vara hög hela tiden
 • Engagerade vårdare ger bättre resultat
 • Metodiken måste vara bevisat effektiv

Typer av rehabilitering

Några vanligaste typer av rehabilitering är:

 • Arbetslivsinriktad rehabilitering i syfte att öka en persons förmåga till arbeta på tidigare eller på en ny arbetsplats. Denna rehabilitering är inriktad på personer med funktionsnedsättning eller arbetsskadade.
 • Rehabilitering vid långvarig smärta är ofta en typ av multimodal rehabilitering, d.v.s. samverkande psykologiska insatser och fysisk aktivitet.
 • Rehab efter en olycka. En olycka, oavsett om de inträffar på en arbetsplats, i trafiken, under utövande av sport eller i hemmet inträffar oväntat och ofta helt onödigt. Konsekvenserna av olyckor kostar mycket lidande, förlorad arbetstid och pengar. Därför är det prioriterat att starta med rehabiliteringen så snart som möjligt för att lindra alla konsekvenser av olyckan.
 • Arbetsgivarrehabilitering innebär att arbetsgivaren har ett ansvar för reabiliteringen av medarbetarna till en viss gräns.

Mer om rehabilitering

Det finns många andra orsaker och typer av rehabilitering såsom:

 • Fysisk rehabilitering
 • Medicinsk rehabilitering
 • Psykisk rehabilitering
 • Social rehabilitering
 • Rehabilitering från beroende och missbruk såsom alkohol, droger, spel eller sex

Allt intressant om fysioterapeuter

Här kan du hitta mycket intressant information och relevant fakta om fysioterapeuter men också en del kul och lustiga saker gällande sjukgymnastik.Meny - Rehabilitering
Till förstasidan på www.fysioterapeuter.se Högst upp på sidan Längst ned på sidan
Sverige Utomlands Företag Nyheter